Search Menu

Prawo pracy

Czy jako pracownik bądź pracodawca mają Państwo w Niemczech problem związany z prawem pracy?

Jak wszędzie na świecie, także Niemczech prawo pracy reguluje stosunki między pracownikiem a pracodawcą.  Dotyczy każdej zatrudnionej osoby chroniąc przy tym nie tylko pracownika, ale także zatrudniające przedsiębiorstwo.  Nie ma tutaj znaczenia, czy są Państwo obywatelem Polski czy Niemiec.
Zawód jest dla większości pracowników podstawą egzystencji. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę bądź braku regularnej wypłaty wiele z nich popada w problemy finansowe. Natomiast dla pracodawcy jest ważne, aby jego pracownicy świadczyli pracę o wysokiej jakości, dlatego konieczna jest skoordynowana współpraca pomiędzy obiema stronami. Mimo wszystko dochodzi w tej dziedzinie do wielu problemów i konfliktów. Służymy Państwu pomocą, aby takich konfliktów od początku unikać bądź je rozwiązywać. Zakres naszych usług sięga od sprawdzania i sporządzania umów o pracę, poprzez zmianę warunków pracy, aż po odszkodowania o nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenia. Szczególnie dla osób niemówiących po niemiecku pomoc adwokata może być bardzo przydatna. Reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców i problemy obu stron są nam dobrze znane.

Problemy i rozwiązania dla pracownika

Otrzymali Państwo w Niemczech nieuzasadnione wypowiedzenie? Sprawdzimy, czy jest ono skuteczne oraz podejmiemy prawne kroki o przywrócenie do pracy czy też wypłatę odprawy lub odszkodowania. Udzielamy porad także w kwestiach wypowiedzenia spowodowanego chorobą lub z przyczyn dotyczących pracodawcy. Reprezentujemy naszych klientów także w sprawach związanych z wypadkami przy pracy.

Jeśli wynagrodzenie nie jest wypłacane, lub jest wypłacane tylko w niepełnym zakresie, podejmiemy kroki prawne, by uzyskać wypłatę zaległych należności.

Wyzwiska lub przeciążanie pracą przez przełożonego lub współpracowników jest niedopuszczalne. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju dyskryminacji, zarówno w procesie rekrutacyjnym jak i już podczas pracy. Wiele poszkodowanych boi się jednak przeciwstawić takiej sytuacji. Nie jest to wcale konieczne! Każdy zatrudniony ma prawo do bycia traktowanym z szacunkiem i na równi z innymi. W innym wypadku pracownikowi stoi do dyspozycji wachlarz prawnych możliwości by poprawić swoją sytuację. Te prawa w Niemczech przysługują każdej osobie niezależnie od narodowości.

Problemy i rozwiązania dla pracodawcy

Zatrudniają Państwo pracowników w Niemczech jako polski przedsiębiorca? Zmotywowani pracownicy, na których można polegać mają duże znaczenie dla Państwa jako pracodawcy. Każdy konflikt jest szkodliwy. Umowy o pracę obejmujące wszelkie kwestie i okoliczności mogą pomóc w uniknięciu problemów. Sporządzimy je dla Państwa! Jeśli jednak pojawią się komplikacje i zakończenie stosunku pracy wydaje się być nieuniknione, na przykład przez wypowiedzenie za porozumieniem stron lub wypowiedzenie umowy o pracę, służymy Państwu pomocą również tutaj. Ponadto wiele pracowników oddelegowanych z Polski do Niemiec podlega niemieckim regulacjom prawa pracy, na przykład w kwestiach takich jak niemiecka płaca minimalna.

Co zrobimy

Najlepiej, jeśli jako pracownik lub pracodawca przyjdą Państwo do nas już przed rozpoczęciem pracy. Dobrze sporządzona umowa o pracę pozwala od początku uniknąć wielu problemów. Jeśli jednak jest na to za późno naszym celem z reguły zawsze jest znalezienie możliwie najbardziej satysfakcjonującego rozwiązania. W większości przypadków wartym polecenia osiągnięcie pozasądowego rozstrzygnięcia, do czego z zasady dążymy. Jeśli jednak nie będzie to możliwe i ugoda ze stroną przeciwną nie będzie mogła zostać osiągnięta, jesteśmy gotowi reprezentować Państwa także przed sądem.

Skontaktuj się z nami!

Prosimy o telefon lub wiadomość z Państwa zapytaniem za pośrednictwem formularza kontaktowego poniżej. Każda sprawa jest dla nas tak samo ważna i zapewniamy kompleksową obsługę prawną we wszystkich kwestiach związanych z prawem pracy.

Prowadzimy obsługę prawną także w języku polskim. Prosimy o pozostawienie wiadomości, a oddzwonimy do Państwa po polsku w ciągu 24 godzin. Zaletą naszej kancelarii jest również położenie naszej filii w Państwa pobliżu we Frankfurcie nad Odrą na polsko-niemieckiej granicy.

Kontakt z nami !

Numer telefonu: +49 30 6293 3319