Search Menu

Prawo cywilne

Ten obszar prawa dotyczy przez swoją różnorodność prawie każdego. Według jego zasad następuje kupno zarówno bułki jak i mieszkania. Przez to dochodzi na tym polu często do różnych sporów między stronami. Prowadzimy doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego. Nasze specjalizacje to m.in.

Prawo kontraktowe

Sporządzamy, sprawdzamy i negocjujemy dla Państwa umowy, również takie, które nie znajdują jednoznacznych regulacji prawnych, np. umowy leasingowe oraz franczyzowe.

Pomożemy Państwu również przy sporządzeniu umów licencyjnych z zakresu prawa autorskiego

Prawo kupna-sprzedaży

Klient odmawia zapłaty za towar? Dostarczona rzecz jest wadliwa? Zamówiony towar nie został dostarczony? To tylko kilka z problemów prawa kupna-sprzedaży. Mają Państwo pytania związane z prawem gwarancyjnym lub zasadami aukcji internetowych? Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Pomagamy zarówno konsumentom odzyskać pieniądze jak i przedsiębiorcom w walce przeciwko nieuzasadnionym roszczeniom ze strony kupujących. Ponadto sporządzamy umowy kupna-sprzedaży oraz ogólne warunki handlowe (AGB). Odpowiemy na wszystkie pytania z zakresu handlu internetowego.

Umowa o dzieło

Przy pracach renowacyjnych dla każdego ważna jest niezawodna ekipa remontowa. Niestety w niektórych przypadkach efekt końcowy jest nie do zaakceptowania. Jakie roszczenia przysługują mi przeciwko zatrudnionej firmie? Muszę zapłacić czy mogę wymagać poprawek? Pomożemy Państwu z każdym problemem związanym z umowami o dzieło. Wspieramy przedsiębiorców przy zaległych płatnościach za wykonane dzieło. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu jest niemożliwe jesteśmy gotowi bronić Państwa praw przed sądem.

Prawo odszkodowawcze

Prawo odszkodowawcze określa warunki odpowiedzialności za powstałą szkodę i wysokość należnego odszkodowania. Szczególnie ważne jest aby udokumentować uszkodzenie w celu łatwiejszego dochodzenia roszczeń. Zakres naszych usług obejmuje wszelkie rodzaje szkód, np. szkody na osobie przy wypadkach przy pracy lub drogowych, a także szkody materialne. Pomagamy naszym klientom bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi (lub o zadośćuczynienie). Pomożemy Państwu dochodzić swoich roszczeń o odszkodowanie/zadośćuczynienie zarówno pozasądowo jak i przed sądem.

Nasza kancelaria specjalizuje się ponadto w prawie najmu komercyjnego oraz prawie gruntowym.

W każdej z tych dziedzin służymy Państwu pomocą. Jeśli mają Państwo problem, prosimy nie wahać się z nami skontaktować.

Kontakt z nami !