Search Menu

Prawo autorskie

Czy podczas przeglądania Internetu natrafili Państwo na muzykę, filmy lub inne treści Państwa autorstwa?

Czy wyobrażają sobie Państwo, że wysoko ceniąca się kampania reklamowa używa Państwa materiałów i zarabia przy tym niebagatelne sumy nie wypłacając przy tym Państwu żadnego odszkodowania? Ponadregionalna gazeta używa Państwa ostatniego wpisu na blogu w relacji z bieżących wydarzeń, podając, że jego autorem jest osoba z redakcji. Sklep internetowy, biuro podróży, hotel używa Państwa fotografii do reklamy swoich produktów i wycieczek? Nielegalne kopie są właściwie niemożliwe do uniknięcia, dlatego wraz z rozwojem Internetu i technicznych możliwości rośnie liczba bezprawnie używanych materiałów.

Państwa prawa- Prawo autorskie

W opisanych przypadkach nie chodzi tylko o niewielki problem, ale o naruszenie obowiązującego prawa (Ustawa o prawach autorskich- UrhG). Prawo autorskie jest rzekomo najczęściej łamanym prawem w Internecie. Według niemieckiego prawa występuje z reguły zawsze wtedy, gdy dzieło zostało wykorzystane bez zgody autora. Pod pewnymi warunkami, pobranie dzieła należącego do innej osoby narusza prawo autora do powielania, a upload danych prawo do publicznego udostępniania. Autor ma prawo, aby nieuprawniony użytkownik usunął na stałe użyte materiały. Ponadto istnieje roszczenie o złożenie oświadczenia o zaprzestaniu dalszych naruszeń. Osoba naruszająca prawo oświadcza, że w przyszłości zaprzestanie używania dzieła czy też jego udostępniania. W tym miejscu pojawia się dla Państwa interesujący punkt, a  mianowicie roszczenie odszkodowawcze. Obejmuje ono zazwyczaj także koszty adwokata. W związku z tym, nie należy przyjmować zaistniałego stanu rzeczy z wzruszeniem ramionami, gdy Państwa praca jest wykorzystywana w Internecie bez Państwa zgody. Fechner Legal pomoże Państwu w dochodzeniu swoich praw.
Naruszenie praw autorskich wcale nie musi zostać popełnione na terenie Niemiec. Także w przypadku, gdy nastąpiło to poza granicami kraju, szczególnie w krajach członkowskich Unii Europejskiej, istnieją duże szanse na ściganie naruszenia i dochodzenie swoich praw. Ten system działa w dwie strony, więc jako ofiara naruszenia praw autorskich nie trzeba mieszkać na terenie Niemiec by skorzystać z naszej pomocy. Już teraz mamy klientów z całego świata, których praw dochodzimy poza granicami Niemiec.

Co należy zrobić?

W większości przypadków pierwszym krokiem jest pisemne upomnienie sporządzone najlepiej przez adwokata. Takie pismo wzywa użytkownika do usunięcia naruszenia prawa i  do jego zaprzestania w przyszłości. W upomnieniu żąda się oświadczenia o zaprzestaniu dalszych naruszeń pod groźbą sankcji. Użytkownik oświadcza, że nie będzie używał tych materiałów w przyszłości oraz obliguje się w przypadku każdego naruszenia do zapłaty kary umownej. Wraz z takim upomnieniem są także dochodzone roszczenia odszkodowawcze.
Kilka słów ogółem o upomnieniu. Upomnienia mają co do zasady złą sławę. Często padają określenia typu „mania upomnień” itp. Ustawodawca stworzył jednak doskonałą możliwość wskazania niezgodnego z prawem stanu rzeczy, jego usunięcia a także osiągnięcia pozasądowego porozumienia.
Każdej z uczestniczących stron, zarówno właścicielowi prawa autorskiego, jak i osobie, która to prawo naruszyła przysługuje dzięki temu przy małym nakładzie finansowym szybka i efektywna możliwość sprawnego pozbycia się niezgodnego z prawem stanu.

Wygraj proces!

Nie należy psuć sobie nastroju z powodu kradzieży danych. Najlepiej jest oddać sprawę w doświadczone ręce. Skontaktuj się już dzisiaj z Fechner Legal, a my zajmiemy się tym, by wygrać Państwa sprawę.

Kontakt z nami !