Search Menu

Polityka prywatności

1. Nazwa i dane kontaktowe odpowiedzialnego za przetwarzanie danych

Ta polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych przez:

Fechner Legal, Georgenstraße 35, 10117 Berlin, Niemcy Email: contact@fechner-legal.de Telefon: +49 (0) 30 600 33 700 Faks: +49 30/377 19 601

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych i charakter oraz cel ich stosowania

a) Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową

Po wpisaniu naszej strony www.fechner-legal.de informacje są automatycznie przesyłane przez przeglądarkę do serwera naszej strony internetowej. Informacja ta jest tymczasowo przechowywane w tzw. log file. Poniższe informacje są zapisywane w ten sposób bez interwencji użytkownika i przechowywane do momentu automatycznego usunięcia:

* Adres IP komputera,

* Data i czas dostępu,

* Nazwa i adres URL pliku,

* Strona internetowa, z której odbywa się z dostępu (URL odsyłający)

* Przeglądarka używana i ewentualnie system operacyjny komputera i nazwa dostawcy dostępu.

Wspomniane dane są przetwarzane przez nas do następujących celów:

* Zapewnienie sprawnego połączenia,

* Zapewnienie wygodne korzystanie z naszej strony internetowej,

* Ocena bezpieczeństwa systemu i stabilność, jak również

* Do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz interes prawny wynika z wyżej wymienionych celów w zakresie gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie będziemy wykorzystywać zebrane dane w celu wyciągnąć wnioski o osobie użytkownika.

Ponadto, używamy podczas wizyty na naszej stronie internetowej ciasteczka i usługi analityczne. Dalsze wyjaśnienie jest dostępne w punkcie 4 i 5 tej polityki prywatności.

b) w trakcie korzystania z formularza kontaktowego

W razie pytań dotyczących wszelkiego rodzaju oferujemy możliwość komunikowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie. Wymaga to podania adresu email, po to, abyśmy wiedzieli od kogo pochodzi wiadomość oraz aby móc na nią odpowiedzieć. Więcej informacji można podać dobrowolne.

Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. DSGVO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

Dane osobowe zebrane przez nas w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu złożonego przez Ciebie wniosku.

3. Przekazywanie danych

Nie ma miejsca przekazanie danych osobowych stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

* Ty zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO wyraziłeś na to wyraźną zgodę

* przekazanie zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO jest konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że masz zasadny interes w nieujawnianiu danych,

* w przypadku ujawnienia zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd.1 lit. c RODO jest także prawnym obowiązkiem

* jest to dozwolone przez prawo i zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd.1 lit. b RODO jest wymagane w celu realizacji stosunków umownych z Tobą.

4, Cookies

Używamy plików cookie na naszej stronie. Są to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.) podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie nie wyrządzają szkody urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie przechowywane są informacje, z których każdy jest powiązany z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że natychmiast jest nam znana Twoja tożsamość.

Z jednej strony korzystanie z plików cookie ułatwia korzystanie z naszej oferty. Na przykład używamy tak zwanych Session-Cookies, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony w naszej witrynie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto w celu poprawy użyteczności używamy również tymczasowych plików cookie przechowywanych w urządzeniu przez określony czas. Jeśli odwiedzisz naszą witrynę ponownie, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie rozpoznasz, że już jesteś z nami i jakie dane wejściowe i ustawienia wprowadziłeś, więc nie musisz ich ponownie wprowadzać.

Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej w celu optymalizacji naszej oferty (patrz punkt 5). Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, kiedy ponownie odwiedzasz naszą witrynę. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są konieczne w wymienionych celach dla ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz stron trzecich zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Możesz jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie, lub zawsze pojawiała się wskazówka przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jednak całkowite wyłączenie plików cookie może oznaczać, że nie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

5. Narzędzia analityczne

a) Narzędzia do śledzenia

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki monitorowania są oparte na Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Dzięki zastosowanym środkom monitorowania, chcemy zapewnić projektowanie oparte na potrzebach i ciągłą optymalizację naszej witryny. Z drugiej strony, wykorzystujemy środki monitorowania w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej w celu optymalizacji naszej oferty. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wspomnianego przepisu.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach śledzenia.

i) Google Analytics

W celu dostosowania i ciągłej optymalizacji naszych stron korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (https://www.google.com/intl/pl/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwane dalej „Google”). W tym kontekście tworzone są pseudonimiczne profile użytkowania i stosowane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak

* Typ przeglądarki / wersja,

* używany system operacyjny,

* URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),

* Nazwa hosta uzyskującego dostęp do komputera (adres IP),

* Czas żądania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje wykorzystywane są do oceny korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i zaprojektowania strony internetowej na miarę. Informacje te mogą również zostać przekazane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w zamówieniu. W żadnym wypadku twój adres IP nie zostanie scalony z żadnymi innymi danymi dostarczonymi przez Google. Adresy IP są zanonimizowane, więc przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni wykorzystane.

Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Zamiast pobierać dodatek do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając ten link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej witryny internetowej i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

Więcej informacji na temat prywatności związanej z Google Analytics można znaleźć w Centrum pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

 

ii) Śledzenie konwersji Google Adwords

Aby statystycznie zarejestrować wykorzystanie naszej strony i ocenić ją w celu optymalizacji, używamy również śledzenia konwersji Google. W ten sposób Google Adwords ustawi plik cookie (patrz sekcja 4) na Twoim komputerze, jeśli dotarłeś do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google.

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords znają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli w reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia, możesz także odrzucić wymagane ustawienie pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które na ogół wyłącza automatyczne ustawianie plików cookie. Możesz również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”. Zasady prywatności Google dotyczące śledzenia konwersji można znaleźć tutaj (https://services.google.com/sitestats/en.html).

6. Prawa osoby, której dotyczą

Masz prawo:

* zgodnie z Art. 15 RODO do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności można żądać informacji dotyczące celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym ujawniono dane, planowanego okresu przechowywania, prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do złożenia skargi, źródła ich danych, jeśli nie są u nas gromadzone, oraz istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania i, w stosownych przypadkach, znaczących informacji na temat ich danych;

* zgodnie z Art. 16 RODO, niezwłocznie zażądać korekty błędnych lub uzupełnionych danych osobowych przechowywanych przez nas;

* zgodnie z Art. 17 RODO, aby zażądać skasowania posiadanych przez nas danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy chodzi o przetwarzanie w celu skorzystania z prawa do wolności słowa i informacji, o wypełnienie obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub za zapewnienie, konieczność wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

*zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z Art. 18 RODO, o ile poprawność danych jest kwestionowana przez użytkownika, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odrzuca ich usunięcie i nie potrzebujemy już danych, ale użytkownik je potrzebuje do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub złożył sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO;

*zgodnie z Art. 20 RODO w celu otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie lub zażądania przeniesienia do innej odpowiedzialnej osoby;

* zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO odwołać jednorazowo udzieloną zgodę w każdej chwili. W związku z tym nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości, oraz

* zgodnie z Art. 77 RODO do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub naszego biura.

7. Prawo sprzeciwu

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd.1 lit. f RODO, użytkownik ma prawo zgodnie z art. 21 RODO złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych, o ile istnieją dla tego powody, które są uzasadnione szczególną sytuacją użytkownika lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej.W tym ostatnim przypadku masz ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wyślij e-mail na adres contact@fechner-legal.de

8. Bezpieczeństwo danych

Korzystamy z popularnej metody SSL (Secure Socket Layer) podczas wizyty w witrynie, w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Ogólnie jest to 256-bitowe szyfrowanie. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego użyjemy 128-bitowej technologii v3. To, czy pojedyncza strona naszej witryny jest zaszyfrowana, pokazuje zamknięte przedstawienie klucza lub ikona kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.

Podejmujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem stron trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

9. Aktualność i zmiana niniejszej polityki prywatności

Ta polityka prywatności jest obecnie ważna i ma stan maj 2018 roku.

W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i jej ofertami lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub oficjalne, może być konieczna zmiana tej polityki prywatności. Aktualną politykę prywatności można przeglądać i drukować w dowolnym momencie na stronie internetowej www.fechner-legal.de/datenschutz/.

Źródło (przetłumaczone): www.anwaltsblatt.anwaltverein.de