Search Menu

Honorarium

Wynagrodzenie adwokata w Niemczech jest uregulowane ustawowo. W każdym sporze prawnym, który jest skierowany na postępowanie sądowe, wynagrodzenie obliczane jest według właśnie tych regulacji.

Adwokat otrzymuje przy tym honorarium za pozasądowe doradztwo prawne, a także za reprezentację klienta przed sądem. Naszym zadaniem jest uniknięcie przez Państwa niepotrzebnych kosztów i doradztwo w tej kwestii. Już podczas pierwszego spotkania postaramy się przedstawić Państwu szacowane koszty.

W innych sprawach, szczególnie o charakterze czysto doradczym przedstawimy Państwu indywidualną ofertę.  W takim przypadku jest z reguły ustalana stała opłata, której wysokość zależy od szacowanego czasu i wysiłku potrzebnego dla konkretnej sprawy. Jeszcze przed jej rozpoczęciem zostaną Państwo poinformowani o przewidywanych kosztach końcowych.

Jeśli dysponują Państwo ubezpieczeniem od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych, zajmiemy się wnioskiem o pokrycie kosztów przez Państwa Ubezpieczyciela. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, rozliczenie nastąpi bezpośrednio z Państwa Ubezpieczycielem. Będziemy do tego potrzebować Państwa polisę ubezpieczeniową oraz ogólne warunki ubezpieczenia. Najlepiej, jeśli przyniosą je Państwo od razu na pierwsze spotkanie.
Jeśli jako osoba prywatna dysponują Państwo ograniczonymi środkami, istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z kosztów procesowych oraz doradztwa prawnego. Nasza kancelaria chętnie udzieli w tym Państwu pomocy. Państwa wkład w wynagrodzenie obrońcy nie przekroczy wtedy 15 euro.

Kontakt z nami !